Angående faktura medlemskontingent

imageHei alle!

Barnehagen sendte mandag 24.08 ut faktura for medlemskap i foreningen. I fakturaen står blant annet «Viser til barnehagens vedtekter § 3 der hver familie skal betale 1000,-…» Dette mener vi i SU er feilsitering av vedtektene. Dette kan man enkelt sjekke selv ved å lese videre i fakturaen hvor teksten i § 3 er riktig sitert, eller gå inn her..

Ingen familier er pliktig i å betale medlemskontingent for å ha barna sine i Kulturbarnehagen.

SU har vært i kontakt med daglig leder. Vi har foreløpig ikke kommet til enighet.

Dette til informasjon. God helg!

Mvh, Stian Riise

Leder i SU