Årsmelding fra SU for 2016

SU hadde fem møter i løpet av 2016, alle i forkant av dugnad og allmøte.

På bakgrunn av lite oppmøte på dugnadene i 2015, valgte SU å slå sammen en av de store avdelingen og en liten avdeling i 2016. Samt øke prisen fra 250,- til 500,-  på ikke utførte dugnadstimer. Dette har gitt gode resultater og oppmøtet har vært over all forventning i hele 2016.

Snømåking har også vært en stor sak i SU! Heldigvis har vi flinke foreldre som har tatt dette som dugnadsarbeid og de har gjort en kjempejobb både i 2016 og så langt dette året. 

I 2016 fikk barnehagen også bygd nytt vognskur. SU var med på å godkjenne de midlene som ble brukt i forbindelse med denne utbyggingen. 

Og endelig ble de øremerkede midlene fra SU, brukt på en sklie til ungene. Denne vil bli skrudd opp til våren. 

 

Mvh

Kristin Evensen, SU leder