Årsplan Kalender 2018 & 2019

Velkommen til et nytt barnehageår hos oss i Kulturbarnehagen!

Vi håper alle har hatt en flott sommerferie!

Vi ønsker alle de nye barna med familie spesielt velkommen, samtidig som vi gleder oss veldig til å møte alle dere kjente igjen. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Kunnskapsdepartementets forskrifter og retningslinjer, Rammeplanen, barnehagens vedtekter, og Tromsø kommunes regler for drift av barnehage.

Årsplankalenderen er formet som en vanlig kalender med oversikt over barnehageårets måned, uke og dager. Den viser hva som til enhver tid skjer i barnehagen, både av aktiviteter, begivenheter, møter, m.m. Noen av begivenhetene er gamle tradisjoner, mens noen er nye.

Til hjelp for valg av aktiviteter har personalet blant annet brukt rammeplanen som en veiledende veiviser. I tillegg til årsplankalenderen sender hver avdeling ut periodeplaner, tidligere månedsplaner. Periodeplanen kan vare lengere enn en måned. Den er mer detaljert enn årsplankalenderen. Og den er spesifikt rettet mot den enkelte avdeling.

Årsplankalenderen er førende for periode- planene, og den revideres hvert år av personalet, og godkjennes av Samarbeidsutvalget. Eventuelle korrigeringer av årsplan kalenderen vil vises i periode- planene. Vi ser frem til et spennende år fylt med trygghet, omsorg, lek, læring, vennskap og utvikling, og vi gleder oss til å samarbeide med dere alle!

 

Du finner selve årsplanen her: Årsplan kalender 2018 & 2019
Hvis det er noe du lurer på – ring meg: 97680850
eller send meg en mail: post@kulturbarnehagen.tromso.no
Birgitta Czyz, daglig leder.