Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Alle barn fortjener en bra start i livet. Barnehagen skal være en trygg arena for både barn og voksne og det er de voksnes ansvar å sørge for at alle trives og føler seg trygg i barnehagen. Mobbing er krenkende, skaper utrygghet og kan gjøre stor skade. Alle som jobber med barn og unge har et lovpålagt ansvar for å arbeide for at alle barn og unge har et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Vi i Kulturbarnehagen skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller utestengning.

 

Last ned her:

PDF: Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing 2017

WORD: Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing 2017