Praktisk og nyttig informasjon om Kulturbarnehagen 2018 & 2019

Barnehagen har faste rutiner for flere gjøremål. Og i hverdagen er det mye informasjon mellom foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen. Det er ikke alltid like lett å huske på alt. I dette heftet vil dere finne det meste av informasjon som er nødvendig å vite noe om. Innholdet bygger på bestemmelser gitt i Lov om barnehager med forskrifter, rammeplanen, og vedtekter for Kulturbarnehagen.

Du kan laste ned dokumentet her:

Praktisk og nyttig informasjon om Kulturbarnehagen 2018 & 2019