Årsplan 2016-2017

Årets årsplan er ny – både i utforming og innhold.

Vi har hatt stor fokus på det pedagogiske innholdet, noe som vil være gjennomgående for planens utforming. For å få en helhetlig oversikt over barnehagens pedagogiske forankring og grunnsyn er det
imidlertid viktig å ta utgangspunkt i både Årsplanen og Virksomhetsplanen.

Virksomhetsplanen er en langsiktig todelt plan som går over 3 år. Del 1 gir en fullstendig oversikt over vår praktiske hverdag. Del 2 er selve grunnsynet til Kulturbarnehagen, og beskriver den pedagogiske tenkningen bak årsplanen. Virksomhetsplanen gjelder til og med 2016, og i løpet av dette barnehageåret vil personalet revidere denne. Ny virksomhetsplan vil komme ut våren 2017.

Som tidligere år består årsplanen også av en kalenderdel. Den viser hva som til enhver tid skjer i barnehagen, både av aktiviteter, begivenheter, møter, m.m.
I tillegg fins det en del grunnleggende informasjon som f.eks. oversikt over ansatte i barnehagen og styrets og samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver.
Som et supplement til årsplanen sender hver avdeling ut en periodeplan. Periodeplanen er mer detaljert enn årsplanen og strekker seg over en gitt periode. Årsplanen er førende for periodeplanene, og den revideres hvert barnehageår.
Barnehagens satsingsområde i år har vi kalt «Æ e mæ». Satsingsområdet er et aktuelt tema som vi ønsker å fordype oss i. Med tanke på senere års overgrepsproblematikk ønsker vi å bidra til at barn kan få et godt og bevisst forhold til kroppen sin. Vi ønsker at de på den måten skal få hjelp til å tørre å si fra til voksne når de opplever ting som for eksempel kan være vondt, ekkelt eller rart. Vi vil lære barna å sette grenser for seg selv, at de blir kjent med hvordan kroppen fungerer og å kjenne forskjellen mellom gode og vonde hemmeligheter. Satsningsområdet vil på en naturlig måte være et tema gjennom hele barnehageåret.

Vil også minne om at det meste av informasjon fra barnehagen, styret, samarbeidsutvalget og daglig leder vil gå via barnehagens hjemmeside.

Du finner selve årsplanen her: arsplan-for-kulturbarnehagen-2016-og-2017.
Hvis det er noe du lurer på – ring meg: 97680850
eller send meg en mail: post@kulturbarnehagen.tromso.no
Birgitta Czyz, daglig leder.