På hver avdeling er det en fagansvarlig for hvert av fagområdene. Fagområdene blir ivaretatt i barnehagens dagsrytme, årsplan og i spesielle prosjektarbeid. Vi vektlegger besøk til museum, teater og lignende arrangement. Hvert år, i mai måned, har barnehagen utstilling i Kulturhuset. Når barnehagen har fellessamlinger blir scenen på huset flittig brukt av de ansatte.

De ansatte tilknyttet avdelingen går ulike vakter:

Tidligvakt, mellomvakt og seinvakt.

Dette innebærer at det ikke alltid er tre/fire ansatte tilstede hele dagen. Kjernetiden, dvs. tiden da alle er på jobb, er mellom kl. 10.00 -14.00.

Pedagogisk leder har 4 timer ubunden arbeidstid (planlegging) pr uke. Det betyr at de har noen kortere vakter på avdelingen.

 

HULDRESTUA

Tlf. 98 24 87 95

Epost: huldrestua@kulturbarnehagen.tromso.no


HAMPEROKKEN

Tlf. 92 46 86 63

Epost: hamperokken@kulturbarnehagen.tromso.no


TUSSESKOGEN

Tlf. 98 24 87 99

Epost: tusseskogen@kulturbarnehagen.tromso.no


LILLESTUBBEN

Tlf. 92 44 67 33

Epost: lillestubben@kulturbarnehagen.tromso.no