Avdelingene

Kulturbarnehagen består av 4 avdelinger. Huldrestua, Hamperokken, Tusseskogen og Lillestubben.

Avdelingene består av en pedagogisk leder, barnehagelærer(e), fagarbeider(e) og pedagogisk medarbeidere. Sammen arbeider de ansatte for å skape mestring, utfoldelse og glede i barnas hverdag. 

Barnehagens ansatte er knyttet til vakter i løpet av en arbeidsdag. Avdelingenes kjernetid, dvs. tiden alle ansatte på avdelingen er på jobb, er mellom 10:00 og 14:00. Det er i denne tidsperioden mange av de planlagte aktivitetene foregår. 

De pedagogiske lederne på hver avdeling har 4 timer planleggingstid hver uke.