HMS-gruppa

HMS-gruppa

Hms gruppas arbeid er i hovedsak å ivareta helse, miljø og sikkerhet i barnehagen. Gruppa består av tillitsvalgte fra fagforbundet og utdanningsforbundet, brannvernleder, verneombud og daglig leder.

HMS-gruppa jobber med opplæring i bruk av avvik og skadeskjema, forebyggende tiltak på bygg og uteområdet, psykososialt arbeidsmiljø og sykdom / fravær blant ansatte, brukerundersøkelse for foreldre og ansatte, antimobbeplan og beredskapshåndbok over sykdom, ulykker m.m.

Personalet sjekker kontinuerlig at det ikke er uregelmessigheter på uteområdet og i barnehagens lokaler. Eventuelle avvik meldes til daglig leder, verneombud, styret og samarbeidsutvalget.

Barnehagen har brannvernsrutiner og egen «brannperm» med brannvernopplæring for både voksne og barn. Det utføres minimum to brannøvelser i løpet av året. Disse er både planlagte og ikke planlagte. Alle ansatte har opplæring i førstehjelp en gang i året.

Barnehagen har en beredskapsplan som inneholder rutiner til hvordan personalet skal forholde seg i kritiske situasjoner som brann, ulykker, alvorlige sykdommer, dødsfall, konflikter, m.m.

Når vi går på tur med barna skal det alltid tas med mobil, telefonliste for samtlige barn og førstehjelpsutstyr. Barna skal også bruke refleksvester.

Barnehagens uteareal er godkjent av forebyggende arbeidsmiljø, dvs. at barnehagens lekeapparater og øvrig uteareal følger de regler og normer som er satt for en sikker lekeplass. Hms-gruppa har møte en gang i måneden.