Kulturbarnehagen i dag

Kulturbarnehagen er en privat barnehage som er organisert som en ideell forening. Det betyr at foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. Kulturbarnehagen har ingen økonomisk formål. Barnehagen har egne vedtekter, og i disse er det tatt inn hva som er foreningens navn, formål, og at foreningen er en egen juridisk person med begrenset gjeldsansvar. Barnehagen ledes av et styre, regler om innkalling til allmøte og hvilke saker som skal behandles, regler om vedtektsendring samt oppløsning og avvikling av foreningen. Barnehagen er forpliktet til å følge de lover og regler som er gjeldende for drift av barnehage i Norge.

Barnehagen har fire avdelinger, hvor to avdelinger er tilrettelagt for barn fra 3 – 6 år, og to avdelinger er tilrettelagt for barn fra 1 – 3 år. Det er plass til 62 barn mellom 1 – 6 år. Alle barna i barnehagen har fulltidstilbud. 

Barnehagen har avtale med PBL – A, og følger deres hovedavtale og hovedtariffavtale.

Barnehagen ligger i et miljø med stor grad av eneboliger og mange fine naturområder i nærmiljøet. Folkeparken, Bak Olsen og Telegrafbukta er noen av områdene vi benytter oss mye av. 

Sør-Tromsøya har to barneskoler: Bjerkaker – og Fagereng skole.