Info om barnehagen

Kulturbarnehagen er en privat barnehage som er organisert som en ideell forening. Det betyr at foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. Kulturbarnehagen har ingen økonomisk formål. Barnehagen har egne vedtekter, og i disse er det tatt inn hva som er foreningens navn, formål, og at foreningen er en egen juridisk person med begrenset gjeldsansvar. Videre at foreningen ledes av et styre, regler om innkalling til allmøte og hvilke saker som skal behandles. Regler om vedtektsendring samt oppløsning og avvikling av foreningen. Barnehagen er forpliktet til å følge de lover og regler som er gjeldende for drift av barnehage i Norge.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.