Om oss

Kulturbarnehagen i dag

Kulturbarnehagen er en privat barnehage som er organisert som en ideell forening. Det betyr at foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. Kulturbarnehagen har ingen økonomisk formål. Barnehagen har egne vedtekter, og i disse er det tatt inn hva som er foreningens navn, formål, og at foreningen er en egen juridisk person med begrenset gjeldsansvar. Videre at foreningen ledes av et styre, regler om innkalling til allmøte og hvilke saker som skal behandles. Regler om vedtektsendring samt oppløsning og avvikling av foreningen. Barnehagen er forpliktet til å følge de lover og regler som er gjeldende for drift av barnehage i Norge.

Barnehagen har fire avdelinger, hvor to avdelinger er tilrettelagt for barn fra 3 – 6 år, og to avdelinger er tilrettelagt for barn fra 1 – 3 år. Det er plass til 61 barn mellom 1 – 6 år. Alle barna i barnehagen har fulltidstilbud. Barnehagen har 16 fastansatte i 100 % stilling. Barnehagen har egen kjøkkenhjelp.

Barnehagen har avtale med PBL – A, og følger deres hovedavtale og hovedtariffavtale.

Barnehagen ligger i et miljø med stor grad av eneboliger og mange fine naturområder i nærmiljøet som folkeparken, Bak Olsen og Telegrafbukta.

Sør-Tromsøya har to barneskoler: Bjerkaker – og Fagereng skole.

Historikk

Kulturbarnehagen ble grunnlagt av Stina Fagertun. Stina drev egen barnehage i mange år før hun i felleskap med foreldrene ønsket å starte en barnehage som i hadde fokus på de estetiske fagområdene. Arbeidet med barnehagen startet i 1996, og 18. august 1997 åpnet barnehagen. Barnehagen hadde i utgangspunktet bare to avdelinger, men ble utvidet til tre avdelinger da det viste seg at barnehagen ble dyrere enn budsjettert. 5. november 1997 ble barnehagen offisielt godkjent av Tromsø kommune, og datoen markeres som barnehagens bursdag. Barnehagen har også sin egen magiske drage, Jan Peder, som er oppkalt etter mannen som bygde barnehagen. Han bor på loftet i barnehagen og er også en del av barnehagens logo. Sommeren 1998 byttet barnehagen navn fra Vesterlia Tema og Kulturbarnehage til Kulturbarnehagen. Høsten 2010 ble hele barnehagen renovert og utvidet med en ny småbarnsavdeling. Begge småbarnsavdelingene ble flyttet ned til 1. etasje, og begge storbarnsavdelingene ble flyttet opp til 2.etasje. 9. mai 2011 var renoveringen ferdig.

Legg igjen en kommentar