Styret

Styret til Kulturbarnehagen består av:

Styreleder: Jon Hveding, epost:  jon.hveding@gmail.com